Foutmelding

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (regel 3492 van /home/advocatenkantoorkloppenburg.nl/www/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (regel 113 van /home/advocatenkantoorkloppenburg.nl/www/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
  • The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Huurrecht

Bemiddelingskosten

Veel huurders hebben bij het aangaan van de huurovereenkomst zogenaamde bemiddelingskosten moeten betalen. De Hoge Raad heeft recent bepaald dat die bemiddelingskosten in verreweg de meeste gevallen niet rechtmatig zijn en dus kunnen worden teruggevorderd. Indien u in het verleden ook bemiddelingskosten heeft betaald voor het aangaan van een huurovereenkomst kunt u contact met ons opnemen.

Gebreken

Als huurder kunt u te maken krijgen met achterstallig onderhoud door de verhuurder. In de wet staat nauwkeurig omschreven welk onderhoud voor rekening van de verhuurder komt en wel onderhoud voor uw eigen rekening.Indien er inderdaad sprake is van gebreken aan uw huurwoning die voor rekening komen van de verhuurder, dan zult u in de eerste plaats uiteraard uw verhuurder in kennis moeten stellen van de gebreken en hem verzoeken om de gebreken binnen redelijke termijn te herstellen. Indien dat geen soelaas biedt omdat de verhuurder niet reageert of herstel weigert heeft u meerdere mogelijkheden.U kunt bijvoorbeeld:de gebreken zelf herstellen en de kosten in rekening brengen bij de verhuurder of  verrekenen met de huur met machtiging van de kantonrechter;herstel van de gebreken vorderen onder de dreiging van een dwangsom, zo nodig in kort geding;de rechter vragen om minder huur te betalen door middel van partiele ontbinding van de huurovereenkomst;de Huurcommissie of de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente inschakelen.Een advocaat van ons kantoor kan u uiteraard adviseren elke weg u het best kunt bewandelen en u zo nodig ook bijstaan in deze weg.

Ontruiming woning

In tegenstellig tot de meeste overeenkomsten kan een huurovereenkomst woonruimte niet buitengerechtelijk worden ontbonden. Dit betekent dat indien de verhuurder de huurovereenkomst wil ontbinden hij de huurder zal moeten dagvaarden voor de kantonrechter. De kantonrechter zal vervolgens beoordelen of er inderdaad sprake is van een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.Als grondslag voor de ontbinding wordt vaak aangevoerd het niet tijdig betalen van de huur. De kantonrechter hanteert dan als criterium of er sprake is van een huurachterstand van 3 maanden of meer. Strikt juridisch is het peilmoment het moment van dagvaarden maar in de praktijk wordt ook veel waarde gehecht aan het betalingsgedrag daarna.Indien de huurachterstand slechts 2 maanden bedraagt maar huurder in het jaar voorafgaand reeds eerder is veroordeeld tot betaling van een huurachterstand kan de ontbinding eveneens worden toegewezen.Indien u een dagvaarding ontvangt van de verhuurder is het noodzakelijk dat u direct contact met ons opneemt. Wij kunnen indien nodig een maximaal uitstel regelen waarvan u als huurder weer de vruchten kunt plukken door reeds een deel van de achterstand in te lossen.Zelfs in het geval er toch sprake blijft van een huurachterstand van 3 maanden of meer kan de advocaat vaak nog regelen dat u binnen een maand na het vonnis alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de achterstand in te lossen. Dit wordt de terme de grace genoemd.Een verhuurder die de ontbinding van de huurovereenkomst vordert zal meestal tevens eveneens de gedwongen ontruiming vorderen die zo nodig geregeld kan worden via een deurwaarder en de politie. Indien u na de ontbinding de woning niet vrijwillig verlaat zal de verhuurder de deurwaarder inschakelen om de woning op uw kosten te ontruimen. De ontruiming dient per deurwaardersexploot te worden aangezegd.Kort geding voorkomen ontruimingIn bepaalde gevallen kan een ontruiming onrechtmatig zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de deurwaarder een ouder vonnis voor de ontruiming gebruikt. U kunt dan door middel van een kort geding de ontruiming voorkomen. Laat u in geval van een dreigende ontruiming dus altijd adviseren door een van onze advocaten.MoratoriumEen andere mogelijkheid om een dreigende ontruiming te voorkomen is door middel van het aanvragen van een moratorium, oftewel een zogenaamde strefhuisconstructie. Het komt er op neer dat er een aanvraag voor de wettelijke schuldsanering wordt ingediend en dat de rechter, in afwachting van die schuldsanering, de verhuurder verbiedt om u te ontruimen of uit te zetten. Een dergelijke procedure is een lastige procedure met veel haken en ogen. De rechter zal het verzoek afwijzen indien niet aan alle formaliteiten is voldaan. Zorgt u dus voor deskundige bijstand door een advocaat van ons kantoor.Betalingsregeling na vonnisZelfs indien de rechter de ontruiming al heeft uitgesproken is vaak nog een regeling met de verhuurder of deurwaarder mogelijk. Ons kantoor is goed bekend met de specifieke voorwaarden en mogelijkheden. Neemt u alstublieft zo mogelijk contact met ons op want hoe langer u wacht, hoe beperkter in het algemeen onze mogelijkheden worden.

Ontbinding huurovereenkomst

In tegenstelling tot de meeste overeenkomsten kan een huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte niet buitengerechtelijk worden ontbonden. Dit betekent dat indien de verhuurder de huurovereenkomst wil ontbinden hij de huurder zal moeten dagvaarden voor de kantonrechter. De kantonrechter zal vervolgens beoordelen of er inderdaad sprake is van een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Als grondslag voor de ontbinding wordt vaak aangevoerd het niet tijdig betalen van de huur. De kantonrechter hanteert dan als criterium of er sprake is van een huurachterstand van 3 maanden of meer. Strikt juridisch is het peilmoment het moment van dagvaarden maar in de praktijk wordt ook veel waarde gehecht aan het betalingsgedrag daarna. Indien de huurachterstand slechts 2 maanden bedraagt maar de huurder in het jaar voorafgaand reeds eerder is veroordeeld tot betaling van een huurachterstand kan de ontbinding eveneens worden toegewezen. Indien u een dagvaarding ontvangt van de verhuurder is het noodzakelijk dat u direct contact met ons opneemt. Wij kunnen indien nodig een maximaal uitstel regelen waarvan u als huurder weer de vruchten kunt plukken door reeds een deel van de achterstand in te lossen. Zelfs in het geval er toch sprake blijft van een huurachterstand van 3 maanden of meer kan de advocaat vaak nog regelen dat u binnen een maand na het vonnis alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de achterstand in te lossen. Dit wordt de terme de grace genoemd. Een verhuurder die de ontbinding van de huurovereenkomst vordert zal meestal tevens eveneens de gedwongen ontruiming vorderen die zo nodig geregeld kan worden via een deurwaarder en de politie. Indien u na de ontbinding de woning niet vrijwillig verlaat zal de verhuurder de deurwaarder inschakelen om de woning op uw kosten te ontruimen. De ontruiming dient per deurwaardersexploot te worden aangezegd. Kort geding voorkomen ontruiming In bepaalde gevallen kan een ontruiming onrechtmatig zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de deurwaarder een ouder vonnis voor de ontruiming gebruikt. U kunt dan door middel van een kort geding de ontruiming voorkomen. Laat u in geval van een dreigende ontruiming dus altijd adviseren door een van onze advocaten. Moratorium Een andere mogelijkheid om een dreigende ontruiming te voorkomen is door middel van het aanvragen van een moratorium, oftewel een zogenaamde strefhuisconstructie. Het komt er op neer dat er een aanvraag voor de wettelijke schuldsanering wordt ingediend en dat de rechter, in afwachting van die schuldsanering, de verhuurder verbiedt om u te ontruimen of uit te zetten. Een dergelijke procedure is een lastige procedure met veel haken en ogen. De rechter zal het verzoek afwijzen indien niet aan alle formaliteiten is voldaan. Zorgt u dus voor deskundige bijstand door een advocaat van ons kantoor. Betalingsregeling na vonnis Zelfs indien de rechter de ontruiming al heeft uitgesproken is vaak nog een regeling met de verhuurder of deurwaarder mogelijk. Ons kantoor is goed bekend met de specifieke voorwaarden en mogelijkheden. Neemt u alstublieft zo snel mogelijk contact met ons op want hoe langer u wacht, hoe beperkter in het algemeen onze mogelijkheden worden.