Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Ouderschapsplan

Wanneer een relatie tussen 2 ouders eindigt zullen afspraken gemaakt moeten worden worden over de kinderen. Het is aan te raden dergelijke afspraken ook schriftelijk vast te leggen in een ouderschapsplan.
Bij een scheiding of de beeindiging van een geregsitreerd partnerschap is het opmaken van een ouderschapsplan zelfs verplicht.
 
In het ouderschapsplan komen zaken aan de orde zoals de hoofdverblijfplaats van het kind, de zorg-, omgangs- of contactregeling met de kinderen en de kinderalimentatie. Daarnaast worden tal van andere zaken geregeld, bijvoorbeeld over de dagelijkse opvoeding, het introduceren van nieuwe partners en de verhuizing van ouders.
 
Het maken van een ouderschapsplan is vaak maatwerk. Het is aan te raden dat u zich bij de opmaak van een ouderschapsplan laat bijstaan door een advocaat. De advocaat kan het ouderschapsplan zo nodig ook laten bekrachtigen door de rechtbank hetgeen weer een aantal voordelen biedt. Voorts kan de advocaat precieze alimentatieberekeningen maken die u zelf of een derde meestal niet kunt maken.