Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

De wet kent de ontbinding op grond van de eerdergenoemde dringende reden en de ontbinding op grond van een gewichtige reden. Bij een gewichtige reden moet u onder andere denken aan bijvoorbeeld disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of bedrijfseconomische omstandigheden. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe WWZ zal een ontbindingsverzoek op basis van bedrijfseconomische gronden bij het UWV moeten worden ingediend en de overige bij de kantonrechter. Bijstand bij een dergelijke procedure is zeker aangeraden.