Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Loonvordering

Het komt geregeld voor dat werknemers hun loon niet tijdig of niet volledig krijgen uitbetaald. Soms is er sprake van onmacht maar soms ook van onwil, bijvoorbeeld omdat er discussie bestaat over gewerkte uren of verrekening van bijvoorbeeld schade. Ook komt nogal eens voor dat werkgevers minder loon betalen dan waar een toepasselijke of algemeen verbindend verklaarde CAO toe verplicht. Als werknemer kunt u in een dergelijk geval een advocaat van ons kantoor inschakelen die een loonvordering richting werkgever kan instellen, eventueel middels een gerechtelijke procedure.