Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Gezagsbeeindiging

De kinderrechter kan het gezag van ouders beëindigen indien het kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en de ouder niet in staat is binnen een voor het kind redelijke termijn de opvoeding weer op zich te nemen. Vrijwel altijd wordt de gezagsbeëindiging voorafgegaan door een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minstens een jaar. Strikt genomen is dat volgens de nieuwe Jeugdwet overigens geen vereiste meer. In geval van gezagsbeëindiging zal de rechter tevens moeten bepalen wie daarna het gezag over het kind krijgt, bijvoorbeeld de gecertificeerde instelling of de pleegouder(s). Indien u wordt geconfronteerd met een verzoek tot gezagsbeëindiging (of een dergelijk verzoek vreest) is het belangrijk dat u direct contact opneemt met het kantoor. Mogelijk kan het tij nog worden gekeerd!