Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Algemeen

Het kantoor is gespecialiseerd in strafrecht in de breedste zin van het woord. Indien u verdacht wordt van een strafbaar feit, of het nu een overtreding is of een zwaar misdrijf, kunt u altijd bij ons terecht. Wij zullen al het mogelijke in het werk stellen om de zaak zo gunstig mogelijk voor u te laten aflopen. 

Het kantoor verleent bijstand aan verdachten van vrijwel alle type delicten. De meest voorkomende zijn:

  • geweldsdelicten zoals bijvoorbeeld mishandeling, huiselijke geweld, openbare geweldpleging, weerspannigheid en vernieling;
  • vermogensdelicten zoals als diefstal (met geweld of braak), verduistering, heling (opzetheling of schuldheling) en oplichtingen;
  • verkeersdelicten zoals het rijden onder invloed, het rijden tijdens ontzegging of het veroorzaken van een verkeersongeval;
  • drugsdelicten zoals het verkopen, voor handen hebben, in- en uitvoeren of verhandelen van drugs of het verwerken (hennepteelt);
  • uitingsdelicten zoals belediging, bedreiging, smaad of laster.
  • levensdelichten zoals (poging tot) moord, doodslag en dood door schuld.

Het kantoor doet uiteraard ook aan alle aanverwante procedures zoals bezwaarprocedures tegen de omzetting van een taakstraf, klaagschriftprocedures tegen de inhouding van het rijbewijs, raadkamerprocedure tegen de weigering tot teruggave van inbeslaggenomen goederen en ontnemingsprocedures.