Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Bemiddelingskosten

Veel huurders hebben bij het aangaan van de huurovereenkomst zogenaamde bemiddelingskosten moeten betalen. De Hoge Raad heeft recent bepaald dat die bemiddelingskosten in verreweg de meeste gevallen niet rechtmatig zijn en dus kunnen worden teruggevorderd. Indien u in het verleden ook bemiddelingskosten heeft betaald voor het aangaan van een huurovereenkomst kunt u contact met ons opnemen.