Foutmelding

The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.

Beeindiging samenwoning (koopwoning)

Veel problematiek die aan de orde komt bij een scheiding, komt ook om de hoek kijken bij de beëindiging van de samenwoning zonder dat er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ter discussie kan bijvoorbeeld komen te staan waar de kinderen gaan wonen en wat er met de huur- of koopwoning gebeurt. Probleem is dan dat alle wetten en regels met betrekkingen tot het huwelijk en de scheiding niet van toepassingen zijn waardoor moet worden teruggevallen op de basissystematiek van de wet. Het komt bijvoorbeeld voor dat partijen het gezamenlijk gezag over de kinderen niet hebben geregeld waardoor de vader in eerste instantie volledig buiten spel staat bij de beslissingen omtrent de kinderen, zoals de hoofdverblijfplaats.

Ook de verdeling van de schulden en de woning levert vaak veel problemen op. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de gezamenlijke woning en de schulden. Soms hebben partijen een samenlevingsovereenkomst opgemaakt maar daarmee zijn alle problemen echt de wereld nog niet uit. Wie blijft er bijvoorbeeld tot aan de verkoop in de woning wonen en hoe worden ondertussen alle lasten van de woning verdeeld. Dergelijke problematiek is juridisch lastig te doorgronden en vergt dan ook een gedegen kennis die men als leek vrijwel nooit bezit. Ook in geval van beëindiging van een samenwoning valt het dus vrijwel altijd aan te raden u te laten bijstaan door een deskundig advocaat.